عرض ماشین

عرض ماشین

عرض ماشین نکته ای بسیار مهم و حائز اهمیت در طراحی فضای قرار گیری ماشین است زیرا

عرض ماشین نکته ای بسیار مهم و حائز اهمیت در طراحی فضای قرار گیری ماشین است زیرا استاندارد بودن این محیط می تواند به قرار گیری بهتر ماشین کمک کند و موجب ایجاد فضایی مناسب برای آن گردد. با در نظر داشتن عرض ماشین می توان فضایی مخصوص را برای آن طراحی کرد. در صورت مغایرت عرض ماشین با ابعاد فضای موجود، امکان پارک آن وجود ندارد و مشکلات زیادی برای افراد ایجاد می گردد. در نتیجه دانستن عرض استاندارد برای ساخت پارکینگ امری مهم است. در این مقاله به بررسی ابعاد استاندارد فضای پارکینگ می پردازیم و با عرض ماشین های مختلف برای ساخت پارکینگ ها آشنا می شویم.

عرض ماشین

طراحی پارکینگ و سایبان ماشین

محلی که ماشین در آن قرار می گیرد را پارکینگ می گوییم که این فضا ممکن است به صورت سر پوشیده یا فضای باز و نیمه باز طراحی گردد. در طراحی پارکینگ و سایبان مهم ترین نکته در نظر داشتن ابعاد استاندارد است. ابعاد استاندارد این فضا بر اساس طول، عرض و ارتفاع ماشین ها تعیین می گردد و هدف اصلی این مقاله آشنایی با حداکثر و حداقل این ابعاد است تا بتوان به ساخت فضایی بهتر و کاربردی کمک کرد.

ابعاد مناسب در مباحث مقررات ملی و بر اساس ضوابط اجرایی تعیین می گردد و در راستای محاسبه ی آن به موارد زیر توجه می شود:

  • • چیدمان ماشین ها
  • • محل قرار گیری آن ها
  • • نوع و تعداد شان

بنابراین می توان گفت طراحی پارکینگ و سایبان امری تخصصی است و می بایست بر اساس دانش کافی در این زمینه اقدام به طراحی نمود. در این مقاله به بررسی ابعاد استاندارد و ضوابط طراحی پارکینگ ها می پردازیم بنابراین توصیه می کنیم تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

عرض ماشین سواری چقدر است؟

اندازه عرض ماشین به نوع آن بستگی دارد. حداقل عرض ماشین های سواری 1 متر و 60 سانتی متر می باشد و حداکثر عرض ماشین ها یک متر و 90 سانتی متر است بنابراین برای طراحی فضای پارکینگ باید به این ابعاد توجه کرد. برای به دست آوردن حداقل اندازه ی عرض سایبان پارکینگ می بایست عرض ماشین را در نظر داشته باشیم و به جهت باز شدن درب ها در دو سمت ماشین، 120 سانتی متر دیگر نیز به این فضا بیافزاییم. اندازه ی مرسوم عرض سایبان پارکینگ 2 متر و 50 سانتی متر الی 3 متر می باشد.

بنابراین فرمول کلی که می توان برای به دست آوردن اندازه ی عرض پارکینگ ماشین ها در نظر گرفت به صورت زیر محاسبه می گردد:

عرض ماشین را در نظر بگیریم و آن را با 120 سانتی متر دیگر جمع ببندیم بهترین اندازه برای عرض سایبان پارکینگ ماشین به دست می آید.

عرض ماشین

حداکثر و حداقل اندازه ی طول ماشین چقدر است؟

یکی دیگر از پارامتر های بسیار مهم در فرایند طراحی فضای ماشین ها اندازه ی طول ماشین است. حداقل مقدار طول ماشین های سواری 3متر و 80 سانتی متر و حداکثر این مقدار 5 متر و 100 سانتی متر می باشد. بنابراین در راستای طراحی سایبان پارکینگ می بایست اندازه ی طول این فضا را با توجه به طول ماشین طراحی کنیم.

برای اندازه گیری طول سایبان پارکینگ از فرمول زیر استفاده می شود:

طول ماشین را با 170 سانتی متر جمع ببندیم. این فرمول بهترین مقدار را برای اندازه ی طول سایبان به طراحان می دهد. اندازه ی مرسوم طول سایبان پارکینگ ها نیز فضایی به اندازه ی 5 الی 6 متر می باشد.

ارتفاع ماشین چقدر است؟

پس از در نظر گرفتن عرض ماشین و طول آن می بایست به ارتفاع نیز توجه کرد. کم ترین مقدار ارتفاع ماشین های سواری 140سانتی متر و بیش ترین مقدار 180 سانتی متر می باشد. بهترین ارتفاع که می توان برای سایبان ماشین نیز در نظر گرفت 2 متر و 60 سانتی متر الی 3 متر و 100 سانتی متر می باشد.

عرض ماشین

آیا آینه های بغل نیز شامل عرض ماشین می شود؟

آینه بغل ماشین شامل عرض آن نمی شود بنابراین باید به این نکته توجه داشته باشیم تا فضایی مناسب را برای قرارگیری آن طراحی کنیم. همان طور که پیش از این اشاره شد در راستای محاسبه ابعاد سایبان پارکینگ نیز مقدار ثابتی به عرض و طول ماشین اضافه می گردد تا فضای لازم برای قرار گیری آینه های بغل نیز جبران شود. برای محاسبه عرض ماشین تنها بدنه ی آن در نظر گرفته می شود.

بررسی ضوابط طراحی سایبان پارکینگ

در راستای طراحی سایبان پارکینگ ماشین می بایست به ضوابط اجرایی آن نیز توجه داشت و ابعاد استاندارد را در نظر گرفت. به طور کلی در مباحث مقررات ملی ابعاد مناسب برای عرض ماشین 250 سانتی متر می باشد. طول پارکینگ ماشین را نیز با ابعاد 5 متر در نظر می گیریم تا فضای کافی برای قرار گیری هر ماشین اجرا گردد. در صورتی که این ابعاد استاندارد نباشد ورود و خروج ماشین ها دچار اشکال می گردد یا پوشش دهی کامل در سایبان پارکینگ ایجاد نمی شود.

ضوابط پارکینگ ماشین

طراحی عرض پارکینگ ها به چه عاملی بستگی دارد؟

شکل قرار گیری هر ماشین در فضا و حالت های مختلف پارکینگ، در طراحی و در نظر داشتن عرض استاندارد موثر است.

  • • در صورتی که در دو طرف محل پارک هر ماشین دیوار قرار گرفته باشد، می بایست عرض پارکینگ را 2 متر و 60 سانتی متر در نظر بگیریم.
  • • اگر در یک طرف از محل پارک ستون و در سمتی دیگر دیوار قرار گرفته باشد می بایست 2 متر و 30 سانتی متر برای عرض پارکینگ در نظر داشته باشیم.
  • • و در صورتی که در دو سمت محل پارک هر ماشین ستون قرار گرفته باشد 2 متر و 20 سانتی متر مناسب است.

در نظر داشته باشید اگر فضایی را برای محل پارک دو ماشین طراحی می کنیم می بایست این ابعاد تغییر پیدا کند به عنوان مثال عرض مناسب برای پارک خودرو زمانی که در دو سمت آن دیوار است 5 متر می باشد و در صورتی که در طرفی ستون و در سمت دیگر دیوار قرار گرفته باشد 4 متر و 75 سانتی متر می توان محاسبه کرد. البته در صورتی که دو طرف ماشین ستون قرار گرفته باشد، 4 متر و 50 سانتی متر نیز مناسب است. بنابراین با تغییر تعداد ماشین ها و نوع آن ها ابعاد متغیر است و طراحان پروژه باید به این نکات توجه داشته باشند.

عرض ماشین

عرض ماشین های شاسی بلند چقدر است؟

عرض ماشین های شاسی بلند نیز با دیگر ماشین های سواری تفاوت چندانی ندارد. معمولاً عرض این ماشین ها 1 متر و 70 سانتی متر الی 1 متر و 80 سانتی متر می باشد بنابراین فضای طراحی شده برای پارکینگ ماشین ها قابل استفاده برای ماشین های ساده و یا شاسی بلند خواهد بود البته این ابعاد برای ماشین های سنگین نظیر کامیون ها و تریلی ها مناسب نیست و باید فضای اختصاصی برای آن ها طراحی شود.

عرض ماشین های سنگین چقدر است؟

عرض ماشین های سنگین یا خودروی اندازه بزرگ متفاوت از ماشین های سواری می باشد به عنوان مثال عرض کامیون ها بین 2 متر و 20 سانتی متر تا 2 متر و 40 سانتی متر می باشد. همچنین طول و ارتفاع این نوع ماشین ها نیز متفاوت است بنابراین در راستای طراحی فضای پارکینگ و یا خرید سایبان می بایست به نوع ماشین توجه ویژه ای داشت.

عرض ماشین

سخن پایانی

همواره طراحی فضای مسقف به پوشش دهی بهتر و نگه داری آسان تر از ماشین ها کمک می کند. خوشبختانه امروزه امکان ساخت این سازه ها برای انواع ماشین ها با عرض های مختلف وجود دارد. در این فرایند به ابعاد استاندارد می بایست توجه داشت. در مباحث مقررات ملی به ویژه مبحث چهارم عرض ماشین 2متر و 50 سانتی متر در نظر گرفته می شود. با توجه به اینکه طراحی این فضا امری تخصصی است همواره طراحان به ابعاد استاندارد توجه دارند و مطابق با آن فضای مناسب را طراحی می کنند.

شرکت سایه سازان کوروش

یکی از مراکز تولید کننده انواع سازه های سبک به ویژه سایبان ماشین مجموعه سایه سازان کوروش می باشد که مطابق با استاندارد های جهانی و قوانین موجود اقدام به ساخت این سازه های کاربردی در سال های اخیر نموده است. محصولات تولید شده در این مجموعه به ساخت فضای با کیفیت و کاربردی کمک می کنند و از قیمت بسیار مناسب برخوردار هستند. در صورتی که در محل کار یا فضای زندگی پارکینگ مسقف را برای ماشین در اختیار ندارید می توانید از این سازه ها استفاده کنید و آن ها را جایگزین فضای پارکینگ ها نمایید.
در راستای سفارش این محصول می توانید از طریق شماره ی زیر با همکاران ما در مجموعه سایه سازان کوروش در تماس باشید.

تلفن تماس: 09123793120
نویسنده: بخش تولید محتوا شرکت سایه سازان کوروش
امتیاز: 5 از 5. مجموع 2 رای
در حال پاسخ به: [انصراف]
تعداد حروف باقی مانده: 500
Captcha  
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | مقالات سایبان ماشین | مدیر محتوا | بازدید: 81 | 1718653748