ابعاد پارکینگ برای دو ماشین

ابعاد پارکینگ برای دو ماشین

ابعاد پارکینگ برای دو ماشین، به گونه ای در نظر گرفته می شود که بتوان دو ماشین را

ابعاد پارکینگ برای دو ماشین، به گونه ای در نظر گرفته می شود که بتوان دو ماشین را در فضای پارکینگ قرار داد. اندازه گیری محیط و در نظر داشتن ابعاد مناسب برای آن شرط اساسی ساخت پارکینگ استاندارد است. در زمان احداث پارکینگ ماشین می بایست به متراژ فضا و دیگر عوامل نظیر مسیر دسترسی ماشین و پیاده، محل خروج، کاربری و تعداد ماشین ها توجه کرد.

پارکینگ ماشین

پارکینگ ماشین چیست؟

پارکینگ ماشین فضایی است که به صورت بسته یا نیمه باز طراحی می شود تا ماشین ها در آن قرار بگیرند و شرایط ایمن برخوردار باشند. انواع پارکینگ ماشین ها در اماکن عمومی یا شخصی احداث می شوند تا خیال دارندگان را آسوده سازند و از بی نظمی فضای باز و شلوغی آن جلوگیری کنند.

چرا پارکینگ ماشین بسازیم؟

ضرورت ساخت پارکینگ برای ماشین وجود دارد زیرا قرار گیری آن در فضای آزاد مشکلات و خسارت های جبران نا پذیری را به همراه دارد. با احداث پارکینگ ماشین می توانیم از مشکلات زیر جلوگیری کنیم:

 • • با پارک ماشین در پارکینگ نگران به سرقت رفتن آن نخواهیم بود.
 • • ساعت طولانی را در سطح شهر برای پیدا کردن جای پارک اتلاف نخواهیم کرد.
 • • همواره بدنه ماشین و سطح آن پاکیزه باقی می ماند.
 • • نور خورشید یا بارش باران و برف باعث رنگ پریدگی یا تخریب اجزاء آن نمی شود.
 • • از آلودگی هوا و بی نظمی در مراکز شلوغ نیز جلوگیری می گردد.


ابعاد پارکینگ برای دو ماشین

ابعاد پارکینگ برای دو ماشین چقدر است؟

ابعاد پارکینگ برای دو ماشین به نوع پارکینگ و چیدمان آن بستگی دارد. به طور کلی عرض و طول استاندارد برای قرار گیری یک ماشین در فضای پارکینگ، به ترتیب 2.5 متر در 5 متر می باشد. می توان سه حالت کلی زیر را برای قرار گیری دو ماشین در فضای پارکینگ در نظر داشت:

 • • هنگامی که در دو طرف پارکینگ ماشین، دیوار قرار گرفته باشد و از هر دو سمت محصور شده باشد می بایست عرض پارکینگ را 5 متر در نظر بگیریم.
 • • و در حالتی که در یک سمت پارکینگ دیوار قرار بگیرد و در سمت دیگر ستون باشد، می توان عرض آن را 4.80 متر محاسبه کرد.
 • • در صورتی که در دو طرف ماشین ها ستون قرار گرفته باشد، می توان ابعاد را 4.70 متر در نظر گرفت.
 • به این ترتیب ابعاد پارکینگ ماشین متغیر است و به عوامل بسیاری بستگی دارد. طراح پروژه با بررسی شرایط حاکم بر سایت و عوامل موثر این ابعاد را برای پارکینگ در نظر می گیرد.


پارکینگ برای ماشین

بررسی ضوابط و الزامات طراحی پارکینگ دو ماشین

هنگام طراحی پارکینگ برای ماشین بهتر است به ضوابط زیر توجه کرد تا فضای مورد نظر استاندارد و با کیفیت احداث گردد:

 1. مطابق ابعاد ذکر شده در مبحث چهارم مقررات ملی حداقل ارتفاع پارکینگ های کوچک را 2.20 متر در نظر می گیریم و در پارکینگ های متوسط و یا بزرگ این ابعاد را به 2.40 متر تغییر می دهیم البته ارتفاع پارکینگ ها با ظرفیت های بسیار بالا ممکن است تا 3 متر نیز طراحی گردد.
 2. در طراحی پارکینگ های غیر همسطح نیز می بایست شیب رمپ را 15 درصد در نظر بگیریم البته یک متر ابتدا و انتهای این رمپ ها شیب 10 درصد دارند.
 3. پارکینگ معلولین دارای عرض مفید 3.50 در 5 متر می باشد. 
 4. ابعاد معبر عبور برای چرخش 90درجه ماشین نیز 5 متر می باشد.

تقسیم بندی انواع پارکینگ ماشین بر اساس ابعاد آن

بر اساس ابعاد و ظرفیت پارکینگ ماشین ها، آن ها را می توانیم به سه گروه اصلی زیر تقسیم بندی کنیم:

 • • پارکینگ های کوچک با ظرفیت یک الی سه ماشین
 • • پارکینگ های متوسط با ظرفیت چهار الی بیست و پنج ماشین
 • • پارکینگ های بزرگ با ظرفیت بیش از بیست و پنج ماشین


ابعاد پارکینگ برای دو ماشین

ابعاد مناسب برای قرارگیری دو ماشین در فضای پارکینگ خصوصی چقدر است؟

در صورتی که تمایل به احداث پارکینگ در فضای شخصی خود دارید بهتر است به ضوابطی که در ادامه به آن اشاره داریم توجه کنید:

 • • اگر پارکینگ را برای دو ماشین در نظر دارید، بهتر است عرض 4.50 متری را برای آن در نظر بگیرید.
 • • در صورت ساخت و احداث پارکینگ مخصوص سه ماشین باید این عرض، 6.50متر باشد.
 • • با توجه به تعداد واحد ها و ظرفیت حیاط می توان پارکینگ را با ابعاد گسترده تر نیز اجرا کرد.
 • • علاوه بر آن در راستای ساخت پارکینگ می توان از سازه های سبک و کاربردی مانند سایبان نیز استفاده کرد.
 • • در صورت طراحی شیب راه برای پارکینگ، می بایست عرض ورودی و عرض رمپ با یکدیگر مطابقت داشته باشند.

چیدمان ماشین ها در فضای پارکینگ

می توان به شکل های مختلف دو ماشین را در فضای پارکینگ چیدمان کرد به عنوان مثال:

 1. زمانی که دو ماشین یک راستا قرار می گیرند و پشت سر هم پارک می شوند می بایست برای هر یک از آن ها ابعاد 2.50 در 5 متر را در نظر بگیریم تا فضای کافی در پشت ماشین قرار داشته باشد و به راحتی ماشین از این فضا خارج شود.
 2. زمانی که دو ماشین رو به روی یکدیگر قرار دارند نیز می بایست فضایی با ابعاد 5 متر را میان آن دو در نظر داشته باشیم تا امکان چرخش و خروج ماشین از فضا وجود داشته باشد.
 3. می توان به شکل 45 درجه نیز ماشین ها را در کنار یکدیگر چیدمان کرد. البته این محل توقف برای ماشین ها با تعداد زیاد در نظر گرفته می شود. هنگامی که با زاویه 45 درجه ماشین ها در کنار یکدیگر قرار می گیرند نیز فضایی با ابعاد 2.50 در 5 متر را نیاز دارد. معبر عبور در این حالت نیز 3.50 متر می باشد تا به خوبی ماشین از فضای مورد نظر خارج شود.

پارکینگ برای دو ماشین

ظرفیت پارکینگ حیاط چگونه محاسبه می شود؟

پس بررسی ابعاد پارکینگ ماشین در حیاط و در نظر داشتن استاندارد ها در این زمینه نوبت به احداث آن در فضای مورد نظر می رسد. برای آن که بتوانیم تشخیص دهیم در حیاط چه تعداد پارکینگ را می توان برای ماشین ها فراهم کرد، می بایست به اندازه گیری فضای باز پرداخت.

سپس ابعادی به اندازه 25 متر مربع را برای قرارگیری هر ماشین اختصاص می دهیم. با توجه به این عامل می توانیم ظرفیت پارکینگ حیاط را محاسبه کنیم. در راستای احداث این فضا می بایست به دسترسی ماشین ها و محل خروج و ورود افراد نیز توجه کنیم.

معرفی انواع پارکینگ ها از منظر محل قرار گیری

پس از بررسی ابعاد پارکینگ برای دو ماشین، به بررسی محل احداث این کاربری می پردازیم و با انواع آن ها نیز آشنا می شویم. می توان پارکینگ دو ماشین را در فضای همکف، زیرزمین و یا پشت بام ایجاد کرد. البته منطقی است فضای پارکینگ دو ماشین در همکف در نظر گرفته شود زیرا ساخت پارکینگ در زیرزمین و یا پشت بام نیاز به اجرای رمپ داشته و این امر هزینه های زیادی را به همراه دارد در نتیجه برای پارکینگ های بزرگ قابل اجرا می باشد.

پارکینگ های زیرزمینی و طبقاتی در اماکن تجاری، اداری و مناطق پر رفت و آمد مشاهده می شوند. این پارکینگ ها با ظرفیت بسیار بالا احداث می شوند تا بتوان تمامی ماشین ها را در این فضا قرار داد.

ابعاد پارکینگ برای ماشین

در طراحی پارکینگ ماشین به چه نکاتی توجه کنیم؟

علاوه بر تمامی نکات و شرایط مذکور می بایست در طراحی پارکینگ برای دو ماشین به دیگر عوامل توجه داشته باشیم به عنوان مثال در زمان احداث این محصول به سراغ مصالح مناسب برویم که علاوه بر کارایی و کیفیت، از جلوه ی بصری بالایی نیز برخوردار هستند. مصالح باید در زمان آتش سوزی دچار آسیب نشده و دود زا نباشند و می بایست دارای رنگ مناسبی نیز باشند. همچنین از ویژگی هایی نظیر عایق صوتی و حرارتی، مقاومت بالا و کیفیت زیاد برخوردار باشند.

علاوه بر در نظر داشتن ابعاد پارکینگ ماشین به صورت استاندارد می بایست به دیگر پارامتر ها نظیر موارد زیر توجه کنیم:

 • • نور پردازی مناسبی را برای پارکینگ ماشین در نظر بگیریم.
 • • از کف پوش های مناسب با رنگ روشن استفاده کنیم.
 • • تابلو ها و اطلاعات لازم را در این فضا نصب نماییم.
 • • قرار دادن انباری، اتاق تاسیسات و موتورخانه نیز می تواند در این فضا اجرایی و بهینه باشد.
درب ورودی پارکینگ ماشین از چه ابعادی برخوردار است؟

ابعاد درب پارکینگ برای دو ماشین حداقل 2.50 متر می باشد البته باید ورودی مجزا را برای عابران پیاده در نظر داشته باشیم. این ورودی نیز نباید کم تر از 90 سانتی متر باشد. در طراحی شیب راه نیز می بایست به عرض استاندارد آن توجه کنیم. معمولاً در پارکینگ کوچک و متوسط از شیب راه ها با عرض 3 متر استفاده می شود. ارتفاع درب ورودی پارکینگ ماشین ها نیز 210 سانتی متر است.

ابعاد پارکینگ برای دو ماشین

سایبان پارکینگ برای دو ماشین

یکی از روش های احداث پارکینگ برای دو ماشین، استفاده از سایبان است. این سازه ی سبک می تواند به خوبی نقش پارکینگ مسقف را در فضای باز ایفا نماید و از ورود هر گونه عامل آسیب زا نیز جلوگیری کند. سایبان پارکینگ ماشین از تابش مستقیم نور خورشید و ریختن بارش ها یا عوامل آلوده کننده و آسیب زا جلوگیری می کند.

علاوه بر آن این سازه ی سبک در کوتاه ترین زمان ممکن در فضای مورد نظر احداث می گردد. برای تهیه ی آن نیز به پرداخت هزینه های هنگفت نیازی نیست و هیچ گونه آسیبی به فضای باز شما وارد نخواهد شد بنابراین می توان ساخت سایبان را برای پارکینگ دو ماشین بسیار کاربردی و مقرون به صرفه دانست. در نظر داشته باشید این سازه های سبک در فضا هایی با متراژ های کوچک و بزرگ قابل اجرا هستند و از طراحی زیبا و بی نظیر نیز برخوردار می باشند.

سخن پایانی

با توجه به سرانه ی هر فضا، ابعاد پارکینگ و تعداد آن در نظر گرفته می شود. همان طور که در این مقاله نیز اشاره شد ابعاد پارکینگ برای دو ماشین فضایی حدودًا 5 در 5 متر می باشد که با توجه به چیدمان و محل قرارگیری ماشین ها متغیر است. می توانید پارکینگ را در حیاط منزل خود احداث نمایید و یا از سازه های سبک در این راستا استفاده کنید تا از خطرات احتمالی در امان بمانید.

ساخت و احداث پارکینگ ها را در اماکنی که فاقد این کاربری هستند و یا از ظرفیت کافی برخوردار نمی باشند توصیه می کنیم تا ماشین در معرض عوامل آسیب زا قرار نگیرد. برای ساخت این محیط کاربردی بهتر است به مشورت با افراد متخصص در این زمینه بپردازید و نظر آنان را درباره ی نوع پارکینگ و شیوه ی قرار گیری آن در حیاط جویا شوید.

شرکت سایه سازان کوروش

یکی از مراکز تولید کننده انواع پارکینگ ماشین و سایبان ماشین با کیفیت بالا و طراحی بی نظیر مجموعه ی سایه سازان کوروش می باشد. این مجموعه در سال های اخیر اقدام به تولید سازه های سبک از جمله پارکینگ ماشین ها نموده است و در این راستا از مصالح درجه یک و مرغوب استفاده کرده است. جهت کسب اطلاعات بیش تر در این زمینه و خرید پارکینگ مناسب می توانید از طریق شماره ی زیر با همکاران ما در تماس باشید. همکاران ما آماده خدمت رسانی به شما مشتریان عزیز هستند.

تلفن تماس: 09123793120
نویسنده: بخش تولید محتوا شرکت سایه سازان کوروش

امتیاز: 5 از 5. مجموع 1 رای
در حال پاسخ به: [انصراف]
تعداد حروف باقی مانده: 500
Captcha  
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | مقالات سایبان ماشین | مدیر محتوا | بازدید: 772 | 1710894679